Cele fundacji

- promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży,
- świadczenie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych,
- świadczenie pomocy dzieciom w leczeniu i rehabilitacji,
- ułatwianie dzieciom i młodzieży dostępu do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej,
- popularyzacja profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób u dzieci,
- popularyzowanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz prawa krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży,
- podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw pacjenta i ochrony zdrowia,
- edukacja prawna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem praw obywatelskich i praw pacjenta,
- popularyzowanie wśród polskiego społeczeństwa zasad ochrony środowiska przyrodniczego i higieny sanitarnej,
- organizowanie współpracy polskich środowisk naukowych, badawczych, szkolnych i oświatowych w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży,
- opracowywanie i prezentowanie opinii społecznych oraz sondaży odnoszących się do ochrony zdrowia dzieci i młodzieży,
- badania krajowego i europejskiego systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- integracja społeczna chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
- niesienie pomocy socjalnej.

Realizowanie celów fundacji poprzez

 • 1. ZEBRANE ŚRODKI Z OGLĄDALNOŚCI PROGRAMU FUN AND DRIVE.
 • 2. WSPARCIE OD SPONSORÓW PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW I EVENTÓW, TAKICH JAK:
  • EVENTY ORGANIZOWANE NA TORACH WYŚCIGOWYCH:
  • Zawody z klasyfikacją i nagrodami:
   • pomiar czasów / zadania motoryzacyjne / gry i licytacje
  • Równolegle atrakcje dla zawodników i gości:
   • wyścigi z gwiazdami, muzykami, YouTuberami,gośćmi programu
   • jazdy z kierowcami wyścigowymi / spotkania tematyczne.
  • EVENTY ORGANIZOWANE W TERENIE:
   • przejazdy z gwiazdami, muzykami, YouTuberami,gośćmi programu,jazdy z kierowcami wyścigowymi / spotkania tematyczne.
 • 3. SPEKTAKULARNE SPOTKANIA NA GŁÓWNYCH PLACACH DUŻYCH MIAST:
  • Prezentacja sportowych aut / losowanie przejazdu co godzinę,
  • licytacje przejazdów (godzinny / doba / weekend),
  • licytacja wspólnego wyjazdu motoryzacyjnego,
  • udziału w nagraniach programu,
  • licytacja nagród od partnerów (nagrody rzeczowe, vouchery, kolacje z gwiazdami)
  • pamiątki motoryzacyjne podpisane przez znane osoby.
 • 4. SPOTKANIA UŚWIETNIAJĄCE IMPREZY SPORTOWE I KULTURALNE:
  • prezentacje sportowych aut / dyskusje o tematyce motoryzacyjnej,konkursy / edukacja o motoryzacji / licytacje charytatywne.
 • 5. SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ - EDUKACJA O MOTORYZACJI I RUCHU DROGOWYM:
  • prezentacje o teorii i w praktyce / testy z nagrodami.

Pobierz statut fundacji